Základní přehled akcí projektu na
2 roky

Výsledky a výstupy

č.

přibl. datum

popis

1

září

říjen

kontrola výsledků, kdo dostal grant, kontrola časových plánů mezi účastníky

koordinátoři prezentují své školy, regiony pomocí power pointu, aby se zkontaktovali

školní soutěž na výběr loga projektu a poté soutěž mezi školami

2

listopad

webové stránky, e-twinning, oba nástroje budou používány pro prezentaci dílčích úkolů a pro komunikaci mezi partnery

3

listopad

návštěvy galerií, krátká přednáška pro děti o typech kresby a slavných malířích

4

listopad

první setkání v Rumunsku, reportáže v místních médiích o probíhajících návštěvách, hodnocení projektu

5

prosinec

návštěvy galerií, sběr kreseb

6

leden

návštěvy galerií, sběr kreseb

7

únor

druhé setkání v Turecku, reportáže v místních médiích o probíhajících návštěvách, hodnocení projektu

8

březen

pořizování prvních fotografií

setkání v Estonsku, během setkání proběhne workshop na téma umění a výstava

9

duben

pořizování fotografií, psaní článků do novin, prezentace dílčích cílů na webových stránkách

10

květen

výstavy ve škole, přednášky pro rodiče, psaní článků, setkání s místními malíři

11

červen

hodnocení prvního roku, prezentace dílčích cílů na webových stránkách

12

červenec

srpen

první tábor na téma umění v Polsku (první týden)

 

DVD s výstupy prvního roku projektu

13

září

dotazník s praprarodiči, setkání v Portugalsku

14

říjen

hodnocení dotazníku, setkání v Itálii, prezentace dílčích cílů na webových stránkách

15

listopad

zaslání prvních témat kreseb - země a lidé

16

prosinec

zaslání dalších témat kreseb - města, práce a dopravní prostředky

17

leden

setkání v Řecku, prezentace dílčích cílů na webových stránkách

18

únor

hodnocení naší práce, začátek práce na e-knize

19

březen

organizace druhého tábora na téma umění ve Španělsku, dílny na téma umění a výstavy

20

duben

práce na závěrečných výstupech

21

květen

setkání v Maďarsku, workshop zaměřený na závěrečný výstup

22

červenec

Organizace třetího tábora na téma umění v České republice, hodnocení programu

bude vytvořeno DVD s výstupy a bude rozdáno žákům, školám, místním organizacím a médiím

prezentace e-knihy a zveřejnění na našich webových stránkách a stránkách školy

 


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.


Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.