Návštěva Galerie moderního umění v Hradci Králové

27.10.2013 22:16

V úterý 8. 10. 2013 se skupina žáků 6. a 7. tříd vydala na další cestu za poznáváním výtvarného umění. Tentokrát jsme navštívili Galerii moderního umění v Hradci Králové. Již při vstupu do krásné secesní budovy jsme si mohli všimnout 2 velkých soch. Jak pozorní jsme při vstupu byli, si hned ověřila naše lektorka, která nás galerií provázela. Nejprve nás seznámila s historií budovy a pak jsme vyrazili na její prohlídku. Ta byla spojena s plněním mnoha zajímavých úkolů. Skládali jsme kopie barevných vitráží, beze slov stavěli "babylonskou" věž, hledali rozdíly mezi mezi upravenou fotografií obrazu a její skutečnou předlohou. Nechybělo ani povídání o evidenci obrazů v galerii. Na závěr si každý vybral obraz, který se mu nejvíce líbil,  pokusil se jej nakreslit a informace z popisky zaznamenal do evidenční karty. Některé z těchto obrázků můžete vidět ve fotogalerii. A co zaujalo naše žáky?

 

"Budova galerie byla postavena v letech 1911 až 1912. Galerie byla dříve bankou. Hlavním úkolem galerie je shromažďovat a chránit výtvarná díla umělců 20. a 21. století. Třeba díla Josefa Čapka, Bohumila Kubišty, Emila Filly a Václava Špály. Budova galerie se

zachovala v původní podobě pouze s malými opravami vstupní haly. V prvním poschodí nalezneme interiéry ozdobené štukovou výzdobou."

 

"Dne 8. 10. 2013 jsme se jako skupinka vydali do města Hradec Králové, abychom se podívali do místní galerie.Galerie měla čtyři patra.První bylo přepychové, protože tenkrát se tam nacházela spořitelna. Druhé patro už bylo méně zdobné a třetí už bylo úplně normální.V celé galerii byla velká výstava výtvarného umění. Po celé galerii nás provázela a ukazovala nám všechny obrazy paní instruktorka.V galerii se našla spousta hezkých obrazů. Nejprve jsme skládali kopie vitráží, dále jsme ve třetím patře obkreslovali obraz, jaký se nám líbi, a potom jsme o něm museli napsat podrobnosti. Nakonec jsme na jednom zajímavém obraze hledali odlišnosti od toho, co jsme měli my na papíře. Návštěva a prohlídka galerie se mi moc líbila, rozhodně to stálo za to."

 

"Tato galerie patří mezi nejvýznamnější v České republice. Vystavují tam asi 250 uměleckých děl různých uměleckých směrů minulého století až po současnost. Nejvíce se mi líbila olejová plátna (např. MODRÝ DŽBÁN od Bohumila Kubišty). Zajímavé byly i okenní vitráže na schodišti. Celý program se mi moc líbil."

 

"Dne 8. října 2013 jsme navštívili Galerii moderního umění v Hradci Králové. Prohlédnout jsme si mohli díla starších i současných umělců. Mně se více líbily obrazy starších mistrů, novodobé obrazy byly spíše abstraktní. Mezi nimi byly vystaveny i plastiky vyrobené z kovu.

Jako zpestření si pro nás paní průvodkyně připravila několik úkolů, které se týkaly vystavených děl. Nakonec jsme si obraz, který se nám nejvíce líbil, načrtli do svého bloku.Návštěva galerie pro mě byla velmi zajímavá a přínosná."

 

 

"V Hradci bylo plno zajímavých a impozantních obrazů. Nejvíce se mi líbily obrazy, které byly namalované tak, že vypadaly jako vyfocené."

 

 

 

—————

Zpět